Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 23 juli 2012

Top 10 fouten van een slechte baas

Hoe herken je slechte managers en wat doen zij eigenlijk fout? Om antwoord te krijgen op die vragen, bestudeerden Jack Zenger en Joseph Folkman meer dan 11.000 leidinggevenden. En dan in het bijzonder: de tien procent van hen die het slechtst presteert. Ze vergeleken hun fouten met die van topmanagers die werden ontslagen bij grote Amerikaanse bedrijven. Daaruit stelden ze een top 10 samen van de meest voorkomende gebreken van slechte leiders.

• Te weinig energie en enthousiasme
• Slecht beoordelingsvermogen
• Geen sociale vaardigheden

Slechte managers…

1) Hebben te weinig energie en enthousiasme
Slechte leiders zien nieuwe initiatieven als een last, bieden zich zelden aan en zijn bang overweldigd te worden.

2) Accepteren hun eigen middelmatige prestaties
Ze overdrijven hoe moeilijk het is om doelen te halen om sterker over te komen als ze die halen.

3) Ontbreekt het aan heldere visie en richting
Slechte leiders vinden dat ze alleen maar taken hoeven uit te voeren.

4) Hebben een slecht beoordelingsvermogen
Ze nemen beslissingen waarvan collega’s en ondergeschikten denken dat het niet de beste zijn.

5) Werken niet samen
Ze mijden collega’s, stellen zich onafhankelijk op en zien andere leiders als concurrenten.

6) Houden zich niet aan regels die ze aan anderen opleggen
Ze stellen gedragsregels en prestatiedoelen om zich daar vervolgens zelf niets van aan te trekken.

7) Weigeren nieuwe ideeën
Goede ideeën van collega’s en ondergeschikten worden afgewezen.

8) Leren niet van hun fouten
Ze verbergen hun fouten in plaats van er van te leren. Daardoor worden tegenslagen niet gebruikt om zaken te verbeteren.

9) Ontbreekt het aan sociale vaardigheden
Ze geven zelden complimenten. In plaats daarvan pesten ze hun ondergeschikten en hebben ze geen tijd als die ze nodig hebben.

10) Zijn niet in staat om andere mensen te ontwikkelen
Zij richten zich op zichzelf en falen in het ontwikkelen van ondergeschikten, waardoor mensen afhaken.

Bron: Businesscompleet.nl = Jack Zenger en Joseph Folkman zijn CEO en President van Zenger/Folkman, een consultancy in leiderschapsontwikkeling. Ze publiceerden hun onderzoek in de Harvard Business Review.

NB. Op de punten 4, 9 en 10 kan een manager veel beter scoren als hij HRM-Reviews in the Cloud gebruikt. Zie waarom hier:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten