Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

woensdag 11 juli 2012

Risico bij inschakelen uitzendkracht

Bron: Businesscompleet.nl

U loopt een risico als u (regelmatig) arbeidskrachten inleent van een uitzendbureau. De Belastingdienst kan u namelijk aansprakelijk stellen als het uitzendbureau de verplichte loonheffingen en omzetbelasting niet betaalt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich daarvan vrijwaren.

• Wijziging inlenersaansprakelijkheid
• Beperken aansprakelijkheid door storten G-rekening
• Voorwaarden voor beroep op ‘disculpatie regeling’

De fiscus bereikte onlangs een akkoord met de uitzendbranche over een wijziging van de inleners-aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2012.

G-rekening
De financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling kunt u beperken door een deel van het factuur-bedrag te storten op de G-rekening van de uitlener. Ondanks die storting kan de fiscus u toch aan-sprakelijk stellen. Dit is het geval als achteraf blijkt dat het uitzendbureau meer loonheffingen of om-zetbelasting verschuldigd is dan het bedrag dat u op zijn G-rekening heeft gestort. Op basis van de gewijzigde voorwaarden kunt u een beroep doen op de zogenoemde 'disculpatie regeling' inleners-aansprakelijkheid. Als inlener wordt u dan niet aansprakelijk gesteld.

Voorwaarden
De Belastingdienst laat weten dat daarvoor de volgende voorwaarden van toepassing zijn:
1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent, voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
2. U stort 25 procent van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de G-rekening van de SNA-geregistreerde uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing is, stort u 20 procent van het factuurbedrag.
3. De betaling op de G-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden:
– De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
– Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft, wordt
vermeld;
– Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft, wordt vermeld;
– De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld.
4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur.
5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens over de inlening, de man-urenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden.
6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen.
7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten