Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

vrijdag 3 februari 2012

Stel: Uw werknemer wil minder werken


Uw werknemer wil minder gaan werken. Moet u dit toestaan? En hoe zit het als uw werknemer meer uren wil gaan werken? De regels die hierover gaan, zijn neergelegd in de Wet Aanpassing Arbeidsduur. De redactie legt aan u uit hoe de regels werken.

• Werknemer mag om aanpassing arbeidsduur verzoeken
• Verzoek slechts afwijzen bij ernstige problemen
• Wijs het verzoek op tijd schriftelijk af
• LET OP Eigen regeling voor bedrijven met minder dan 10 werknemers

Voorwaarden voor minder of meer werken
Op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) kan uw werknemer een verzoek indienen om meer of minder uren te gaan werken. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

- Uw werknemer is langer dan een jaar bij u in dienst. Als uw werknemer korte periodes achter elkaar bij u heeft gewerkt (met tussenpozen van drie maanden of minder), dan mag uw werknemer deze periodes bij elkaar op tellen;
- Het gaat om een verandering in de uren van de eigen functie van uw werknemer;
- Als uw werknemer het verzoek indient als hij of zij ziek is, wordt de arbeidsduur pas aangepast als uw werknemer weer hersteld is.

Uw werknemer moet het verzoek schriftelijk en ten minste vier maanden van te voren bij u indienen. In het verzoek dient uw werknemer de volgende zaken te vermelden:

- De datum waarop hij of zij wenst dat de verandering van arbeidsduur ingaat;
- Het aantal uur dat uw werknemer minder of meer wenst te werken;
- De wijze waarop uw werknemer de uren over de week of maand wil verdelen.

Uw werknemer kan slechts 1 keer per 2 jaar een verzoek indienen om minder of meer uren te gaan werken. Deze termijn gaat in op de dag dat u akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

Kan ik het verzoek afwijzen?
Als er voldaan is aan bovenstaande voorwaarden, dan moet u in principe akkoord gaan met het verzoek van uw werknemer om minder of meer uren te gaan werken, tenzij uw bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Voorbeelden van ernstige problemen die kunnen ontstaan als uw werknemer minder gaat werken:

- Problemen voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren. Dus als er niemand is die het werk van uw werknemer over kan nemen;
- Problemen op het gebied van veiligheid;
- Problemen van roostertechnische aard. Dus als er door de verkorting van de arbeidsduur grote problemen ontstaan met het werkrooster.

Voorbeelden van ernstige problemen die kunnen ontstaan als uw werknemer meer gaat werken:

- Er is niet genoeg geld;
- Er is niet voldoende werk.

Doet één van bovenvermelde ernstige problemen zich voor, dan kunt u het verzoek om meer of minder te werken afwijzen. U moet dit uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk kenbaar maken aan uw werknemer. Let op: als u niet uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum reageert op het verzoek, dan mag uw werknemer de arbeidsduur aanpassen, ook al bent u het niet eens met de aanpassing. Hou die termijn dus goed in de gaten!

Als u het verzoek afwijst en uw werknemer is het niet eens met de afwijzing, dan kan hij of zij de zaak voorleggen aan de rechter.

Bedrijven met minder dan tien werknemers
Als u minder dan tien werknemers in dienst hebt, dan is de WAA niet van toepassing. U dient dan zelf een regeling te treffen met betrekking tot het recht van uw werknemer op aanpassing van de arbeidsduur. U kunt dan bijvoorbeeld in een regeling de mogelijkheid om meer uren te werken uitsluiten. De mogelijkheid om minder te werken mag u niet zomaar uitsluiten, maar u mag hier wel voorwaarden aan stellen.

bron: Businesscompleet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten