Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

donderdag 9 februari 2012

Baas niet aansprakelijk voor uitglijden werknemer

Werknemers moeten met dit winterse weer extra goed opletten. Als werkgever hoeft u zich namelijk niet te verzekeren tegen het risico dat uw werknemer tijdens werk uitglijdt over een gladde stoep en daarvan letsel heeft. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waarbij een postbezorgster die uitgleed over een plak ijs tevergeefs haar werkgever aansprakelijk stelde.

• Postbode glijdt tijdens werk uit en heeft letsel
• Werkgever hoefde zich niet te verzekeren
• Reikwijdte verzekeringsplicht


De zaak
In deze zaak ging het om een postbezorgster van TNT die, tijdens het bezorgen van de post te voet, uitgleed over een plak ijs of bevroren sneeuw. Zij had door de val haar enkel gebroken. Zij stelde haar werkgever aansprakelijk omdat hij tekort zou zijn geschoten in zijn zorgplicht. Ook stelde zij dat haar werkgever een deugdelijke verzekering had moeten afsluiten om te voorkomen dat het risico op schade als gevolg van het ongeval op haar zou worden afgewenteld. De rechtbank oordeelde dat de werkgever niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht, maar wel een deugdelijke verzekering had moeten afsluiten.

Hoge Raad
De Hoge Raad is het met het laatste niet eens. Volgens de Hoge Raad is een eenzijdig voetgangersongeval op de openbare weg uitdrukkelijk niet onder de verzekeringsplicht van de werkgever gebracht.

De werkgever hoeft zich dus niet tegen dit soort ongevallen te verzekeren.

Zorgplicht en verzekeringsplicht
Welke verplichtingen heeft u dan wel als werkgever? Allereerst moet u uw zorgplicht nakomen, dat wil zeggen dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw werknemer. U moet dus maatregelen treffen om te voorkomen dat uw werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. In de zaak van de postbode had de werkgever voldoende maatregelen getroffen.

Als aanvulling op de zorgplicht, heeft de Hoge Raad in 2008 bepaald dat u als werkgever ook verplicht bent om te zorgen voor een behoorlijke verzekering tegen schade die werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden lijden als deelnemer van het wegverkeer, in de gevallen dat zij:

A. Als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval;
B. Als fietser of als voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een voertuig is betrokken;
C. Als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig ongeval.

Afbakenen verzekeringsplicht
De Hoge Raad heeft met het arrest uit 2008 de verzekeringsplicht van de werkgever duidelijk willen afbakenen. Zij oordeelt in het arrest van de postbode dan ook dat de verzekeringsplicht slechts betrekking heeft op de gevallen zoals hierboven omschreven en niet door de rechtspraak moet worden uitgebreid.

Omdat een eenzijdig voetgangersongeval niet in bovenstaand rijtje is genoemd, valt dit dus ook niet onder de verzekeringsplicht van de werkgever.

bron: Businesscompleet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten