Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

donderdag 26 januari 2012

Hoe om te gaan met crisisstress bij medewerkers.

Als je in een organisatie werkt die crisisgevoelig is, heeft dat bewust of onbewust impact op alle medewerkers. Als organisatie moet je steeds opnieuw je aanbod afstemmen op de vraag uit de samenleving. In het geval van economische crisis is dat lastig.

Doordat er minder winst wordt gemaakt of doordat er een reorganisatie nodig is, zitten er veranderingen aan te komen voor medewerkers. Veranderingen zijn soms noodzakelijk en moeten wel eens drastisch zijn om als bedrijf crisis te overleven.

In zo'n situatie vragen mensen zich af of hun baan op de tocht staat. Er ontstaat onzekerheid. Veranderen betekent altijd het loslaten van zekerheden en iets onbekends aangaan. De ene mens kan dat makkelijker dan de ander.

Door deze onzekerheid ontstaat er angst. Kan ik mijn hypotheek straks nog wel betalen? Vind ik wel een nieuwe baan? Ben ik alle rechten of privileges die ik heb opgebouwd straks kwijt?

Angst is een waarschuwingssignaal van de psyche dat er gevaar is en maakt dat je lichaam alert wordt. Zoals pijn een waarschuwingssignaal voor het lichaam is, is angst dat voor de psyche. Een gezonde reactie dus, maar niet fijn om te ervaren.

Deze alertheid geeft stress. En langdurige stress is ongezond, maakt dat medewerkers klachten gaan krijgen en kunnen gaan uitvallen. Dus krijg je als organisatie te maken met meer verzuim. Extra kosten, meer werkdruk en spanningen op de afdeling omdat het werk verdeelt moet worden enzovoort.

Kern is van dit verhaal is dus, dat de crisis de organisatie extra hard raakt als je dit probleem niet oppakt. Als behalve de problemen ten gevolge van de economische crisis, ook de medewerkers gaan verzuimen of werkproblemen krijgen wordt de organisatie dubbel geraakt.

Maar weet dat het bespreekbaar maken van de situatie binnen de organisatie stressverlagend werkt. Als je open en eerlijk praat over wat er gaande is en openstaat voor wat dat doet met een ieder, voert dat geestelijk en lichamelijke spanning af bij medewerkers. De uitspraak: "gedeelde smart is halve smart" bestaat niet voor niets.

We denken vaak dat je er beter niet over kunt praten, omdat praten juist de problematiek vergroot. Je legt er nog eens de nadruk op. Er over praten haalt emoties naar boven en dat is niet altijd makkelijk te hanteren. Dus doen we het liever niet.

Het bespreekbaar maken geeft alleen effect als je als manager het onderwerp niet terloops bespreekt, maar serieus aanpakt. Dus als je er extra tijd maakt en aandacht en zorg besteed aan de beleving van de crisis bij de medewerkers.

Dus zet als manager het onderwerp op de eerst volgende vergadering en neem een uur de tijd, om de impact van de crisis met je medewerkers te bespreken. Durf de stap te zetten met je medewerkers. Eventueel vraag je een ervaren trainer om je hierbij te ondersteunen.

Wat is een leuke werkvorm voor dat uur?

1. Stel de volgende vraag aan de medewerker: Op welke manier heeft de crisissituatie invloed op jou? Denk aan werkplezier, motivatie, inzet.
Laat de individuele medewerker hier 5 minuten over nadenken en puntgewijs iets over opschrijven.

2. Heb je een groot team, verdeel de groep dan in subgroepen van minimaal 4 en maximaal 6 personen. Laat de medewerkers in de (sub)groepen de punten met elkaar delen.
Dit ongeveer een half uur. Zorg dat een iedereen aan bod komt en belevingen deelt. Tip: Hoe kleiner de groepen, hoe vertrouwelijker het gesprek gaat worden en hoe meer gevoelens er uitgewisseld kunnen worden. Minder dan 4 medewerkers geef onvoldoende uitwisseling.

3. Na dit half uur komt het hele team weer samen. Stel de volgende vragen: A. Wat is er nodig voor jou om met deze situatie om te gaan, zodat je je werkplezier kan behouden?
B. Wat vraagt dat van de organisatie, van je collega's en van jou? Geef tips aan elkaar.
Schrijf de tips op een lijst en maak afspraken over hoe deze tips worden opgevolgd.

Kortom, besteed tijd en aandacht aan de gevolgen van de crisis bij medewerkers, zodat extra kosten in tijden van bezuinigingen voorkomen kunnen worden.

Dit artikel kwam binnen via LIGTKRANT van Nell van der Ligt
Meer weten: http://www.ligtpunt.nl/1/3 of bel 06.14022339.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten