Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

vrijdag 3 februari 2012

Belangrijke verandering in 2012: Opnemen en vervallen van vakantiedagen!

In het Burgerlijk Wetboek is een aantal bepalingen ten aanzien van het opnemen en vervallen van vakantiedagen veranderd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit de oude regeling, huidige regeling en de uitzonderingen:

Oude regeling
De oude regeling (tot 1 januari 2012) verplicht de werkgever tot het volgende:
• De werknemer kreeg 4 keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen.
• Was de werknemer langdurig ziek, dan bouwde hij alleen maar vakantie op over de laatste 6 maanden.
• Als de werkgever meer vrije dagen wilde toekennen, dan was dat geen probleem.
Alleen bij excessen kon een verlofstuwmeer fiscale gevolgen hebben.
• De wettelijk opgebouwde vakantiedagen verjaren na 5 jaar.
Voor bovenwettelijke dagen mocht onderling een kortere verjaringstermijn worden afgesproken.

Huidige regeling
In de huidige regeling is het volgende veranderd:
• Ook zieke en arbeidsongeschikte werknemers hebben het recht op 4 keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen.
• De wettelijke vakantiedagen die de werknemer vanaf 2012 opbouwt, vervallen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak erop is ontstaan.
Net als de oude regeling lijkt het allemaal simpel en overzichtelijk. Toch vraagt de nieuwe wet om enkele administratieve handelingen. Zo is verval (in de nieuwe wetgeving) sterker dan verjaring (in de huidige wet). Bij verval verliest de werknemer automatisch zijn recht, maar bij verjaring moet de werkgever daar expliciet een beroep op doen.
Verder kent de nieuwe wet een paar uitzonderingen:
• Voor bovenwettelijke dagen die de werkgever toekent, blijft de oude verjaringstermijn van 5 jaar bestaan, tenzij een kortere periode wordt afgesproken.
• Als de werknemer aannemelijk kan maken dat hij zijn wettelijke vakantiedagen in redelijkheid niet binnen 1,5 jaar heeft kunnen opnemen, geldt voor die dagen ook de verjaringstermijn van 5 jaar.
• Ziekte alleen is voor dat bewijs niet voldoende: de wetgever gaat er vanuit dat de zieke werknemer re-integreert, en daarbij kan hij vakantie opnemen.

bron: penoactueel.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten