Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

zondag 19 februari 2012

Bedrijven die lid zijn van een vereniging groeien sneller

leden van een bedrijvenvereniging groeien 1 fte per 3 jaar sneller dan bedrijven zonder lidmaatschap

Lidmaatschap van een regionale bedrijvenvereniging bevordert de groei van een bedrijf. High tech bedrijven met een lidmaatschap groeien 1 fte per 3 jaar sneller dan bedrijven die niet zijn aangesloten bij een bedrijvenvereniging. Dit is onafhankelijk van de grootte van het bedrijf. Daarmee is het vooral voor kleine bedrijven interessant om lid te worden van een bedrijvenvereniging. Dit blijkt uit onderzoek van Johannes Boshuizen van de Universiteit Twente. In de praktijk blijkt echter dat slechts 17% van de high tech bedrijven lid is van een dergelijke vereniging. Boshuizen promoveert 15 mei op zijn onderzoek aan de faculteit Management en Bestuur.

Het hebben van de juiste netwerkcontacten is belangrijk in het bedrijfsleven. De uitgelezen plek om contacten op te doen is via een regionale bedrijvenvereniging (een bedrijvenvereniging is een zakelijk netwerk dat erop gericht is om kennisuitwisseling en zakendoen te bevorderen). Lidmaatschap van een bedrijvenvereniging is dus een bron van concurrentievoordeel, tenminste dat is de veronderstelling. Tot op heden was er namelijk nog geen grootschalig empirisch onderzoek gedaan naar de rol van bedrijvenverenigingen bij het succes van bedrijven. Reden voor Johannes Boshuizen om dit te onderzoeken. Hij keek hierbij specifiek naar de link tussen het lidmaatschap van een regionale bedrijvenvereniging en de groei van high tech bedrijven.

De resultaten van zijn onderzoek bevestigen de verwachting dat (informele) netwerkcontacten via bedrijvenverenigingen de prestaties van high tech bedrijven positief beïnvloeden. Bedrijven met een lidmaatschap groeien 1 fte per 3 jaar sneller dan bedrijven zonder lidmaatschap. Dit verschil in groei is onafhankelijk van de grootte van het bedrijf. Vooral voor kleine bedrijven is het effect daarom van belang en is het dus zinnig zich aan te sluiten bij een bedrijvenvereniging.

Boshuizen onderzocht lidmaatschapsnetwerken in 11 van de 40 Nederlandse regio’s. Hierbij ging het om een representatieve steekpoef. In de 11 regio’s onderzocht de promovendus 325 regionale bedrijvenverenigingen met in totaal 25.800 leden. Slechts een minderheid van ongeveer 17% van alle high tech bedrijven bleek lid van een regionale bedrijvenvereniging.


Noot voor de pers

Johannes Boshuizen deed zijn promotieonderzoek binnen het Center for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) van de Universiteit Twente. Hij werd hierbij begeleid door prof. dr. Anne van der Veen, dr. Peter Geurts en prof. dr. Hans Bressers. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het BSIK-programma van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en Transities (KSI).

bron: UTwente.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten