Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

donderdag 21 juni 2012

Personeelsgesprekken: haal het beste uit uw werknemers

Goede en gemotiveerde medewerkers zijn goud waard voor uw bedrijf. Als ondernemer weet u dat als geen ander. Zij bepalen in sterke mate het succes van uw bedrijf. Hoe beter hun prestaties, hoe hoger het rendement. Daarom is het belangrijk dat u uw personeelsbeleid op orde heeft. In deze whitepaper gaan we in op het belang van personeelsbeleid en personeelsgesprekken

Goed personeelsbeleid
Onze ervaring leert dat personeelsgesprekken het beste tot hun recht komen als zij onderdeel uitma-ken van een goed personeelsbeleid. Daarmee kunt u het juiste personeel aantrekken en behouden. Uit onderzoeken blijkt dat werknemers naast salaris en een vast contract op meer aspecten letten. Denk aan variabele werktijden en de mogelijkheid om thuis of minder te werken. Ook ontplooiingsmo-gelijkheden spelen mee. Kan een werknemer binnen uw organisatie doorstromen in een andere func-tie? Biedt het werk hem of haar voldoende uitdaging?

Schaarste op arbeidsmarkt
Goed personeelsbeleid is ook belangrijk vanwege een ander punt: de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Het kwalitatief vullen van openstaande vacatures wordt steeds lastiger. De verwachting is, dat dit in de toekomst een nog groter probleem gaat worden. Als werkgever vraagt dat om inzicht in uw personeelsopbouw en een hierop afgestemd personeelsbeleid. Houd rekening met de leeftijdsop-bouw van uw personeelsbestand en signaleer vroegtijdig wanneer de capaciteit gaat veranderen. U kunt hierop inspelen door nieuwe medewerkers te werven en/of huidige werknemers aan uw bedrijf te binden.Kaders bepalen
In uw personeelsbeleid regelt u alles rond belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid, opleidingsmoge-lijkheden, ziekteverzuim, functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Daarmee hebt u direct de kaders voor de personeelsgesprekken bepaald en kunt u met uw medewerkers in gesprek. Wij hebben gemerkt dat veel werkgevers hier moeite mee hebben en het soms lastig vinden om een goede invulling aan het personeelsgesprek te geven.
Wat moet er aan bod komen tijdens het personeelsgesprek?
Wat is het verschil tussen een functionerings- en beoordelingsgesprek?
Wat is de rol van de ondernemer/leidinggevende in het gesprek?
En hoe legt u vast wat tijdens het gesprek is afgesproken?

Afstemming wensen organisatie en werknemer
Een personeelsgesprek is bij uitstek geschikt om de wensen en eisen van de organisatie en uw me-dewerker op elkaar af te stemmen. U kunt dit personeelsgesprek bovendien gebruiken om het functio-neren en de ontwikkeling van de medewerker te bespreken. Medewerkers waarderen het als u hier serieus aandacht aan besteedt. Dat kan voor hen een reden zijn om te blijven. Het voordeel hiervan is: er gaat geen kennis verloren en u hoeft minder nieuwe medewerkers te werven. Soms wilt u echter het personeelsbestand juist vernieuwen of doorontwikkelen. overigens wel ingewerkt moet worden. Als u dit op tijd bespreekt met uw medewerkers, verloopt het inwerkproces soepeler.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten