Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 8 oktober 2013

Of je mag blijven wordt ook bepaald door je verzuim

Wat vinden werkgevers belangrijk bij de beslissing om een werknemer aan te nemen of te behouden? Een goed CV is mooi, maar het (potentiële) verzuim van de werknemer is nog veel belangrijker. De gezondheid van de werknemer bepaalt of de medewerker in dienst mag treden of mag aanblijven. Werkgevers willen vooral liever geen werknemers met psychische klachten.

Dit zijn uitkomsten van onderzoek dat is uitgevoerd door TNO met subsidie van UWV. De centrale vraag van het onderzoek is wat het keuzegedrag van werkgevers bepaalt bij het aannemen en behouden van personeel. Ook werd gekeken naar de opstelling van werkgevers over ziekte van tijdelijke werknemers.

Waarom verdwijnen werknemers in de WIA?
UWV gaf opdracht voor het onderzoek om inzicht te krijgen in de gestegen WIA-instroom in de periode 2007-2010. Werkgeversgedrag is een belangrijke factor bij het aannemen en behouden van werknemers en dus mede bepalend voor wie niet behoort tot de actieve beroepsbevolking, inclusief de mogelijke instroom in de WIA.

In het onderzoek zijn vier scenario’s aan 389 werkgevers gepresenteerd. Ze kregen telkens één scenario voorgelegd waarbij:

werkgevers iemand aan moeten nemen,
een contract moet worden verlengd,
bij reorganisatie een werknemer wordt behouden en
extra inzet wordt gepleegd voor één van de verzuimende werknemers.
Diverse werknemerskenmerken werden willekeurig gevarieerd, waaronder leeftijd, gezondheid en/of verzuim, baanomvang, contracttype en CV of functioneren. In totaal zijn wel 7290 situatieschetsen voorgelegd waarmee het belang van elk aspect in zijn onderlinge samenhang werd bepaald.

Geen extra aandacht voor verzuim tijdelijke werknemer
Naast gezondheid en verzuim als determinanten van werkgeverskeuzes, bleek ook het hebben van een tijdelijk contract van belang wanneer er sprake was van verzuim. Slechts 12% van de werkgevers investeert extra in een tijdelijke werknemer als deze verzuimt. In de zorg is dat zelfs geen enkele werkgever.

Er zijn nogal wat redenenen waarom je verzuimt:

  • Omdat je ziek bent; en dan is van belang hoe vaak, en hoe lang elk verzuim duurt.
  • Omdat je een slecht gesprek met je manager -even moet verwerken - ; en dat varieert van enkele dagen tot soms wel een paar maanden "grijs ziekteverzuim".
  • En nog veel meer....


Voor dat "grijze verzuim" is de voorbereiding van de manager op het gesprek vaak minder goed dan nodig was. Daar kun je veel voordeel halen uit de manier waarop je je met personeelsgesprek kunt voorbereiden - in minder tijd -.  http://www.drielingh.nl/Personeelsgesprek/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten