Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 17 december 2012

Dat kost je dan 4 maandsalarissen?

Bron: de Ondernemer -- Simon Stoltz

Er is al veel geschreven en gezegd over het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het ontslagrecht is daarbij onderbelicht gebleven. Zowel werkgevers als werknemers kunnen niet vrolijk worden van het nieuwe stelsel.

Van ontslagvergunning naar ontslagadvies

De werkgever die een werknemer wil ontslaan zal aan UWV een ontslagadvies moeten vragen. Op welke criteria UWV de aanvraag zal toetsen moet nog worden uitgewerkt. Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen worden door UWV dezelfde criteria toegepast die op dit moment gelden. Is de werknemer het niet eens met een voor hem negatief ontslagadvies dan kan hij zich tot de rechter wenden. Die zal het door UWV afgegeven ontslagadvies zwaar laten wegen in zijn beslissing.

Wanneer in een CAO afspraken zijn gemaakt die inhoudelijk en in snelheid gelijk zijn aan de procedure bij UWV, vervalt de UWV procedure.

Kantonrechter

De gang naar de kantonrechter voor een ontbindingverzoek wordt aanmerkelijk beperkt. De werknemer kan zich tot de rechter wenden als hij vindt dat hij onterecht ontslagen is. Is de rechter het met de werknemer eens, of vindt hij het ontslag in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, kan hij een ontslagvergoeding toekennen van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar tot maximaal € 75.000,--. De bestaande kantonrechtersformule vervalt.

Personeelsdossier

Meer nog dan nu al het geval is, zal de werkgever alles in het werk moeten stellen om volledige en actuele personeelsdossiers aan te leggen en bij te houden. Een negatief ontslagadvies door UWV, in bijvoorbeeld situaties van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, kan de werkgever alleen voorkomen door goede dossiervorming. Heeft hij daaraan niet voldaan dan is het risico groot dat de werknemer zich met succes tot de rechter zal wenden.
(Note vd Redactie= Hier kunnen we het alleen maar mee eens zijn....)

Vergoeding bij einde contract voor bepaalde tijd

Nieuw is het transitiebudget. Wanneer een werknemer onvrijwillig wordt ontslagen, of een tijdelijk contract van minimaal een jaar niet wordt verlengd, heeft de werknemer recht op een vergoeding van ¼ maandsalaris met een maximum van 4 maanden. De werknemer zou deze vergoeding, het transitiebudget, moeten gebruiken voor (om)scholing of andere ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan.

Slecht voor de arbeidsrelaties

Alleen al deze greep uit het regeerakkoord herbergen het risico op verslechtering van de arbeidsrelaties tussen werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld in de situatie waarin de werkgever op basis van onvoldoende dossiervorming een negatief ontslagadvies krijgt van UWV en de werknemer vervolgens gelijk krijgt wanneer hij zich tot de rechter wendt.


Voor het slim en snel opbouwen van de personeelsdossiers blijkt HRM Reviews bijzonder handig. Kijk gauw wat er mee kan en probeer het zelf -gratis- uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten