Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 13 augustus 2012

Spreek dikke werknemer op leefstijl aan

Ondernemers mogen werknemers best op hun slechte leefstijl aanspreken, vooral als hun productiviteit hieronder lijdt. Bedrijfsarts Corné Roelen: “Er zijn geen officiële richtlijnen, maar als werknemers zich om de haverklap ziek melden, hoestend en kortademig rondlopen omdat ze te dik zijn en/of roken, mag je daar als werkgever je werknemers op aanspreken.”

• Leefstijl jongeren zorgelijk
• Aantal ziektemeldingen daalt
• Psychische klachten nemen toe

Rook- en eetgedrag jongeren zorgelijk
Dr. Corné Roelen is bedrijfsarts en epidemioloog bij 365/ArboNed. Deze arbodienstverlener heeft recent een analyse gemaakt op basis van ruim een miljoen werknemers. In de analyse zijn ook de gegevens meegenomen van preventief medische onderzoeken naar de gezondheid en leefstijl van werknemers. De resultaten zijn zorgelijk. Het valt bijvoorbeeld op dat schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden meer roken (33%) en vaker ongezond eten (37%) dan 25-plussers. En dit is dan nog volgens eigen opgave… Dat belooft nog wat aan ziekteverzuim als deze groep tot tegen de zeventig jaar moet doorwerken.

Lunchwandeling
Het advies van Roelen aan werkgevers is dan ook om bij de jongste werknemers met name aandacht te besteden aan rookgedrag en werknemers van alle leeftijden te wijzen op het belang van gezonde voeding. Bij oudere werknemers kan het gebruik van alcohol een aandachtspunt zijn.

Werkgevers kunnen zich volgens 365/ArboNed hierop focussen met ‘dedicated leefstijlprogramma’s’. Dat kan ook heel eenvoudig, denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding in de kantine, een fitnessabonnement aanbieden of het stimuleren van een lunchwandeling.

Steeds meer werkgevers bieden trouwens die hulp, maar de praktijk is weerbarstig ondervindt Roelen. “Organisaties die de eerste stappen op het gebied van gezondheidsmanagement hebben gezet, zien dat het vooral de enthousiaste werknemers zijn die meedoen aan gezonde activiteiten en niet degenen die er het meest baat bij zouden hebben.”

Ziekteverzuim daalt
Toch is het goed dat werkgevers hun werknemers blijven aanspreken op een gezonde leefstijl, vooral in het licht van de huidige verzuimcijfers. Weliswaar daalt het ziekteverzuim iets (van gemiddeld 4,5% naar 4,3%) en melden werknemers zich ook minder vaak ziek, maar dat komt niet omdat ze zich zoveel beter zijn gaan voelen. Roelen: “Die daling van verzuim heeft waarschijnlijk te maken met de voortdurende economische zorgen. Mensen zijn bij een krappe arbeidsmarkt bang hun werk kwijt te raken. We zien dat er minder kort verzuim is, je blijft als werknemer niet meer thuis voor die verkoudheid.”

Verzuimtijd loopt op
De gemiddelde verzuimtijd loopt op. Als werknemers zich ziek melden dan vallen zij ook langer uit. Dat zie je terug in het aantal verzuimdagen. Vooral hart- en vaatziekten spelen een steeds grotere rol. Roelen: “Juist in de categorie hart- en vaatziekten zien we een duidelijke toename van de verzuimduur, met name onder 55-plussers.” De gemiddelde verzuimduur door hart- en vaatziekten steeg van 87 dagen in 2006 naar 101 dagen in 2012.

In totaal is 27% van de verzuimdagen onder 55-plussers het gevolg van hart- & vaatziekten. Hiermee staan hart- & vaatziekten op de tweede plaats achter klachten van het bewegingsapparaat die verantwoordelijk zijn voor 42% van de verzuimde dagen.

Psychische klachten
Bij alle leeftijden is de verzuimduur als gevolg van psychische klachten toegenomen, van 147 dagen naar 154 dagen. Dat de psychische klachten bij de 25-40 jarigen de belangrijkste oorzaak zijn, komt volgens Roelen omdat deze groep in het ‘spitsuur’ van hun leven zit, vaak jonge kinderen hebben en een druk gezin moeten combineren met een drukke baan en een druk sociaal leven. Dit in combinatie met de verhoogde druk op het werk als gevolg van de economische onzekerheid, leidt tot een verhoogd risico op ‘psychisch verzuim’.

Alcoholgebruik
Het alcoholgebruik is bij jongeren nog laag. In de leeftijdsgroep 15 tot 40 jaar zegt ongeveer 5 procent te veel te drinken. Maar volgens 365/ArboNed neemt het alcoholgebruik geleidelijk met de jaren toe. Van de 55-plussers zegt circa 10 procent te veel te drinken.

bron: bc.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten