Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

vrijdag 25 november 2011

Jongeren slecht in leiding geven


Jonge twintigers kunnen minder goed leiding geven dan ouderen. Ook kunnen ze minder goed plannen en zijn ze nog niet toe aan thuiswerken. Dat komt omdat hun hersenen nog niet helemaal volgroeid zijn. Dat stellen hersendeskundigen na recent onderzoek.


• Hersenen twintigers veranderen nog
• Leiderschap ontwikkelt zich langzaam
• Jonge werknemers niet toe aan thuiswerken

Lang gingen wetenschappers ervan uit dat het menselijk brein na de puberteit ophoudt met groeien, net als de rest van het menselijk lichaam. Maar uit recent onderzoek blijkt dat de hersenen zich tot ver na het twintigste jaar nog ontwikkelen.

Neurowetenschappers van de Universiteit van Alberta in Canada maakten hersenscans van 103 proefpersonen in de leeftijd van 5 tot 35 jaar. Ze scanden de hersenen van alle proefpersonen mimimaal twee keer, met tussenpozen van enkele jaren.

Witte hersenstof
Uit de hersenfoto’s blijkt dat vooral de structuur van witte hersenstof bij mensen van twintig tot vierentwintig jaar nog verandert. De dichtheid van de verbindingen wordt groter naarmate ze ouder worden.

“Witte hersenstof kun je zien als de bedrading van het brein”, verklaarde hoofdonderzoekster Catherine Lebel in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neuroscience. “Het zijn de vezels die de zenuwcellen van verschillende hersengebieden met elkaar verbinden. Deze connecties zitten vooral aan de binnenkant van het brein en worden bij jonge volwassenen nog langzaam sterker.”

Prefrontale cortex
Veranderingen in de hersenen vinden in de jeugd vooral plaats in primitieve delen van het brein die van pas komen bij zintuiglijke en motorische vaardigheden, zoals lopen, ruiken en proeven.

Maar na de puberteit en zeker bij twintigers voltrekt de ontwikkeling van de hersenen zich bijna uitsluitend in de prefrontale cortex, een gebied in de voorste hersenkwabben. Dit hersendeel is betrokken bij zogenaamde hogere cognitieve taken, zoals abstract denken, zelfbeheersing en plannen. Taken die essentieel zijn bij het leiding geven.

Hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn van de Universiteit van Tilburg doet onderzoek naar de relatie tussen hersenen, gedrag en omgeving. Daarover schreef ze de bestseller Het maakbare brein.

Leiderschap ontwikkelt zich langzaam
“De ontwikkeling van de voorste hersenschors bij twintigers is niet alleen belangrijk voor de zelfbeheersing, maar ook voor het delegeren en het tonen van leiderschap”, zegt Sitskoorn in Intermediair. “Het is niet zo dat deze vaardigheden er meteen zijn als de prefrontale cortex volgroeid is. Het hersengebied moet eerst gestimuleerd worden. Je moet op het goede moment aan de juiste taken en informatie worden blootgesteld. Daarom is het belangrijk jonge mensen van begin twintig de kans te geven om leiderschap langzaam te ontwikkelen. Eerder heeft het weinig zin ze op dit soort vaardigheden te trainen.”

Niet toe aan thuiswerken
Volgens Sitskoorn zijn jonge werknemers vaak nog niet toe aan thuiswerken. “Als je veel vanuit huis werkt, heb je veel verantwoordelijkheid en moet je zelf alles plannen. Ook die vaardigheid wordt geco√∂rdineerd vanuit de voorste hersenschors.”

bron: intermediair

Geen opmerkingen:

Een reactie posten