Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 18 juli 2011

Drie valkuilen (plus tips) bij het gebruik van 360 graden feedback


gelezen op MT.nl

Haal alles uit uw 360 graden feedback
Met 360 graden feedback verzamelt u vanuit verschillende invalshoeken feedback op het functioneren van een medewerker. Voor steeds meer organisaties blijkt het een krachtige methode om de effectiviteit van medewerkers en teams te vergroten. Dat succes staat of valt met een goede implementatie. HFMtalentindex beschrijft drie valkuilen bij het gebruik van 360 graden feedback en geeft tips hoe u deze voorkomt.

1. Het is voor deelnemers onduidelijk wat het doel is
Zowel voor de beoordeelde persoon als voor de feedbackgevers (collega's, leidinggevenden en ondergeschikten) is het belangrijk dat zij weten waar de 360 graden feedback voor wordt gebruikt. En, net zo belangrijk: waar de 360 graden feedback nĂ­et voor wordt gebruikt. Dient de uitslag als beoordeling of als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan? Wanneer de communicatie over het doel van 360 graden feedback tekort schiet, wekt u onzekerheid in de hand. Dit gaat ten koste van de openheid van deelnemers. Dat leidt tot feedback die onbetrouwbaar en dus onbruikbaar is.

Tip: Communiceer duidelijk waarvoor u 360 graden feedback inzet en houd vast aan uw oorspronkelijke doel. Laat geen ruimte voor twijfels. Wees open. U stimuleert daarmee dat deelnemers open feedback geven aan elkaar.

2. Het is voor deelnemers onduidelijk wat de werkwijze is
Succesvolle inzet van 360 graden feedback vraagt ook om heldere communicatie over de werkwijze. Wanneer onduidelijk is wie wat moet doen op welk moment, kan de methode weerstand en onbegrip oproepen.

Tip: Stel vooraf een gedetailleerde procedure op. Communiceer deze duidelijk naar alle betrokkenen. Geef in de procedure in ieder geval antwoord op de volgende vragen:
- Wie heeft de bevoegdheid om de feedbackgevers aan te wijzen?
- Wordt 360 graden feedback periodiek of op aanvraag ingezet?
- Binnen hoeveel tijd moeten de online vragenlijsten worden ingevuld?
- Binnen hoeveel tijd kan de medewerker het rapport tegemoet zien?
- Wie krijgt het rapport? Hoe bewaakt u de vertrouwelijkheid?

3. Deelnemers weten niet hoe zij de feedback kunnen toepassen in hun werk
360 graden feedback helpt deelnemers om inzicht te krijgen in hun huidige effectiviteit. Daar is vaak wel goede begeleiding bij nodig. Medewerkers moeten de uitslag naar hun dagelijkse praktijk vertalen en concrete ontwikkelpunten voor zichzelf formuleren. Wanneer zij daar onvoldoende ondersteuning bij krijgen, bestaat het risico dat waardevolle feedback onbenut blijft.

Tip: Geef medewerkers concrete handvatten om aan de slag te gaan met de feedback. Laat het rapport nabespreken met de leidinggevende en met een professional die getraind is in het gebruik van 360 graden feedback. Houd ontwikkelpunten voor langere tijd op de agenda en bied gerichte training en coaching. Stimuleer dat medewerkers de uitkomsten van de 360 graden feedback met elkaar uitwisselen. Medewerkers raken op die manier met elkaar in gesprek over hun functioneren, waardoor ook uw team als geheel effectiever wordt.

Meer tips over het gebruik van 360 graden feedback leest u in de gratis whitepaper van HFMtalentindex.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten