Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

woensdag 6 juli 2011

Tips om uw personeel te motiveren


Hoe gemotiveerder uw medewerkers zijn, hoe beter het werk dat ze afleveren. Het succes van uw onderneming hangt nauw samen met de mate waarin u hen inspireert. Vandaag de eerste tien tips.1) Wees duidelijk over verwachtingen
Geef duidelijk aan wat de verwachtingen zijn die u van de werknemers heeft en welke eisen u stelt aan de uit te voeren werkzaamheden, zodat zij weten wat ze moeten doen.

2) Stel haalbare doelen
Medewerkers werken het hardst als er een reële kans is dat zij hun doelstellingen bereiken. Ze schakelen dan een tandje bij om de doelstelling te halen. Maar als doelstellingen vrijwel onhaalbaar zijn, leidt het juist tot stress en faalangst. Het remt medewerkers af en zij scoren lager dan zij zonder doelstellingen gedaan zouden hebben. Stel dus haalbare doelen.

3) Laat medewerkers doen waar ze goed in zijn
Werknemers functioneren het beste als ze werk doen waar ze goed in zijn en plezier in hebben. Verdeel het werk dus zo, dat de taken zoveel mogelijk passen bij de personen die ze moeten vervullen.
Dat vervelende klusje dat ook moet, doen ze er dan met alle plezier bij.

4) Voldoende uitdagingen
Zitten er voldoende uitdagingen in de werkzaamheden van uw werknemers? Afhankelijk van de functie en taakomschrijving kan dit voldoende of onvoldoende zijn. Het werk moet geen sleur worden. Zorg voor voldoende uitdagingen, maak gebruik van de creativiteit en oplossingsgerichtheid van uw werknemers en creëer een budget voor trainingen en opleidingen.

5) Goede werkplek
Het soort werk dat moet worden gedaan stelt doorgaans eisen aan de werkplek. Geschikte werkplekken helpen bij een soepele uitvoering van de werkzaamheden en voorkomen gezondheidsklachten.

6) Prettige werksfeer
Niemand werkt graag in een onprettige werksfeer. Vind uit wat voor uw medewerkers belangrijk is. Probeer spanningen en onvrede tijdig te signaleren en weg te nemen.

7) Rotklussen doen
Werk bestaat altijd uit leuke en minder leuke klussen. Voor zowel u als uw personeel. Doe zelf ook rotklussen. Daarmee laat u zien dat u zich er niet te goed voor voelt en dat u uw personeel niet als minderen ziet. U geeft zo bovendien het goede voorbeeld en dat motiveert uw personeel om de vervelende klussen niet te vermijden.

8) Betrek werknemers bij uw bedrijf
Laat werknemers meedenken en reageer daarop. Vooral als werknemers goed geïnformeerd zijn over uw bedrijf, kan meedenken door werknemers tot verrassende input leiden. Dat is waardevol voor u en het motiveert medewerkers als zij zien dat er iets met hun input wordt gedaan.

9) Wees het voorbeeld
Als dga bent u het voorbeeld van het bedrijf. Voorbeeld doet volgen, zowel positief als negatief. Let dus op uw voorbeeldrol, want u zult merken dat uw personeelsleden uw houding kopiëren, zowel binnen het bedrijf als bijvoorbeeld met klanten.

10) Kom uw afspraken na
Als u afspraken met uw personeel maakt, kom deze dan na. Wederzijds vertrouwen is de basis onder de betrokkenheid van uw werknemers.

gelezen op Businesscompleet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten