Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 23 oktober 2012

Werknemer verwacht opleiding en degelijkheid van werkgever


Nu de arbeidsmarkt niet meer zo rooskleurig is, beseffen werknemers goed dat zij zich moeten ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven. Een ideale werkgever moet daarom ontplooiingsmogelijkheden bieden, maar ook degelijkheid tonen met een gestructureerd beoordelingssysteem.
Het faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden en het bieden van doorgroeimogelijkheden is volgens Nederlandse werknemers een belangrijk aspect voor een aantrekkelijke werkgever. 31 procent van de werkzoekenden noemt ontwikkelingsmogelijkheden en 24 procent noemt doorgroeimogelijkheden als een belangrijke voorwaarde voor goed werkgeverschap. Dat blijkt uit onderzoek van Unique onder ruim 3.000 respondenten.
Interne opleiding geliefd
De overgrote meerderheid (97 procent) van de werknemers ziet graag dat hun werkgever ontplooiingsmogelijkheden biedt door interne opleidingen of trainingen te organiseren. De interne opleiding of training wordt met 94 procent op de voet gevolgd door een externe opleiding of training.
Daarnaast vindt 91 procent van de werknemers het belangrijk dat werkgevers de mogelijkheid bieden om begeleiding te krijgen van een interne coach. Vorig jaar waren de rollen omgedraaid en verkozen werknemers de begeleiding van een coach nog boven het volgen van een opleiding.
Gestructureerd beoordelingssysteem
Nederlandse werknemers willen wel een degelijke benadering én formele erkenning van hun scholingsinspanningen. Ze staan dan ook positief tegenover een gestructureerd beoordelingssysteem en een persoonlijk opleidingsbudget. Deze worden door respectievelijk 90 en 78 procent van de werknemers benoemd als belangrijke benefits die een werkgever kan bieden om ontwikkeling te faciliteren.
Kijkend naar de behoefte aan doorgroeimogelijkheden, blijken mannen daar meer waarde aan te hechten dan vrouwen: 30 procent van de mannen vindt dit belangrijk, tegenover 22 procent van de vrouwen.
bron: Unique
Wat we hierboven lezen is een reden waarom we in HRM-Reviews nu bezig zijn om koppelingen te leggen met Opleidingsinstituten. We zullen de komende tijd steeds nieuwe mogelijkheden aanbieden. Vaak branchespecifiek , soms pure vaardigheidstrainingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten