Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 20 maart 2012

Oudere medewerker werkt ook door zonder loonsverhoging

gelezen op personeelsnet.nl

Hoe zorg je dat werknemers inzetbaar blijven, nu we langer moeten doorwerken? Meer zelfregie of beter management zijn mogelijke oplossingen. Minder loonstijging voor ouderen blijkt ook een optie.

Ouder personeel is relatief duur, maar demotie lijkt geen taboe meer. Want het salaris hoeft niet mee te stijgen met de leeftijd, vindt tweederde (65 procent) van de respondenten in het eerste Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het platform Over Duurzame Inzetbaarheid van Kluwer.

Het onderzoek werd gehouden van 17 januari tot 17 februari 2012 onder 4276 personen. Zij werken voor een groot deel bij de afdeling P&O (31 procent) of zijn betrokken bij arbo en veiligheid (19 procent), en dan voor het merendeel bij de overheid (17 procent), in de gezondheidszorg (18 procent) of in de overige zakelijke dienstverlening (20 procent). Bijna de helft (46 procent) is afkomstig uit organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers.

Geen zin in langer doorwerken
Duurzame inzetbaarheid is belangrijk, maar de stelling ‘De grootste uitdaging voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid is dat medewerkers langer door willen werken’ krijgt nauwelijks bijval: slechts 5 procent is het ermee eens.

Het onderzoek biedt geen representatieve gegevens voor Nederland, want het was vooral populair onder 45-plussers; 70 procent van de respondenten viel in deze categorie. Het geeft daarmee wel een mooi inkijkje in de belevingswereld van oudere werknemers. Misschien is dat ook de reden dat zij niets zien in langer doorwerken.

Maar ook hun werkgevers blijken nauwelijks op langer doorwerken in te zetten. Op de stelling ‘Mijn organisatie voert beleid om langer doorwerken te stimuleren’ antwoordt namelijk slechts een kleine 27 procent met ja.

Salaris hoeft niet mee te stijgen
Tweederde (65 procent) van de respondenten is bereid om in eigen vlees te snijden, en schaart zich achter de stelling ‘Het moet minder vanzelfsprekend worden dat salaris meestijgt met je leeftijd’. Waarbij ze wel vaak aantekenen dat hun salaris in ieder geval niet meer stijgt, omdat ze aan het einde zitten van hun schaal.

Over de eigen inzetbaarheid is men redelijk positief. In het antwoord op de vraag ‘Stel dat u morgen uw baan verliest, binnen welke termijn verwacht u dan een nieuwe baan te vinden?’, schat 34 procent binnen een halfjaar weer aan de slag te zijn en 36 procent zelfs binnen drie maanden.

Maatregelen duurzame inzetbaarheid personeel
Een meerderheid (60 procent) denkt dat het voor de eigen werkgever lastig wordt om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Uit de toelichtingen blijkt dat dit vooral geldt voor sectoren als de bouw, het onderwijs, de overheid en de zorg.

De volgende interventies op het versterken van duurzame inzetbaarheid scoren hoog:

•Bijna 47 procent kiest voor meer zelfregie: het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid voor werk en loopbaan.
•Een iets groter aantal (48 procent) zou zich richten op leidinggevenden: die moeten in deze thema’s worden getraind.
•Een aanzienlijk grotere groep (60 procent) kiest voor een persoonlijk ontwikkelbudget, gericht op langer, gezonder en anders werken.

Hoe gaan jullie er mee om?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten