Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

woensdag 17 augustus 2011

MKB-bedrijven die meer aandacht bestenden aan HRM scoren financieel beter

Het gaat hierbij om de inzet van een zogeheten 'prestatie-verhogend HRM-systeem‘ die bestaat uit een combinatie van P&O-instrumenten die gericht zijn op o.a. Personeelsontwikkeling, boeien en binden en functioneringsgesprekken gericht op een combinatie van competenties en prestaties.

MKB-bedrijven die meer aandacht besteden aan HRM presteren financieel beter dan hun concurrenten. Het gaat hierbij om de inzet van een zogeheten 'prestatie-verhogend HRM-systeem‘ die bestaat uit een combinatie van P&O-instrumenten die gericht zijn op o.a. personeelsontwikkeling, boeien en binden en functioneringsgesprekken gericht op een combinatie van competenties en prestaties.

Opvallend genoeg is het niet zo dat grotere bedrijven daarin beter scoren: bedrijven met zes tot vijftig werknemers scoren hierin hoger dan kleinere en grotere MKB-bedrijven. (onderzoek winstpotentie MKB door EIM)

Hogere prestaties
Het positieve effect van een prestatieverhogend HRM-systeem wordt ondersteund door de resultaten uit de EIM Monitor Determinanten bedrijfsprestaties MKB. Uit de monitor blijkt dat bedrijven die hoger scoren op de maatstaf voor een prestatieverhogend HRM-systeem, naar eigen zeggen het financieel vaak beter doen dan hun concurrenten. Op de schaal die aangeeft in welke mate het personeelsbeleid van het bedrijf de kenmerken van een prestatieverhogend systeem vertoont, scoort het Nederlandse MKB relatief nog laag. Dit impliceert dat er nog veel ruimte is voor bedrijven om hun HRM-systeem te verbeteren.

Geen prestatiebeloning
De beloning die de werknemers ontvangen is vaak niet direct aan hun prestaties gekoppeld. Slechts 18 procent van de bedrijven in het MKB heeft een formele regeling voor winstdeling, bonussen of een aandelenplan. Dit percentage varieert van 6 procent in de horeca tot ongeveer 25 procent in de zakelijke dienstverlening en 26 procent in de financiële dienstverlening.

Daarnaast blijken de grotere MKB-bedrijven meer aan deze vormen van prestatiebeloning te doen dan de kleinere bedrijven. Ongeveer 15 procent van de bedrijven met minder dan vijf werknemers past een van deze vormen van prestatiebeloning toe, terwijl dit 40 procent is onder bedrijven met vijftig tot honderd werknemers.

Bedrijfsopleiding
Gemiddeld volgt 23 procent van de werknemers een bedrijfsopleiding in het MKB. Binnen de sectoren varieert dit percentage van 18 procent in de sector handel tot 46 procent in de sector financiële diensten. In bedrijven met minder dan vijf werknemers volgt ongeveer 20 procent van de werknemers een bedrijfsopleiding, terwijl dit bij bedrijven met zes tot 25 werknemers ruim 26 procent is.

Taakroulatie
In het MKB blijken werknemers die geen managementfunctie vervullen, veelal niet van taak te wisselen. In ongeveer driekwart van de bedrijven komt taakroulatie helemaal niet voor. Dit is op zich niet zo vreemd. Immers, bij kleinere bedrijven zijn er minder werknemers waarmee men taken kan wisselen. Ook zijn de uit te voeren taken vaak breder gedefinieerd. Verder blijkt dat in meer dan de helft van het MKB-bedrijven alle werknemers wel deelnemen aan werkoverleg.

Ons Reviews inthe Cloud instrument is wellicht de slimste oplossing voor MBK ondernemers.
Klik hier voor meer informatie, of gebruik de QR code.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten