Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 26 oktober 2010

Praktijkonderzoek naar leiderschap in het mkb


Ik las onderstaand artikel dankzij de nieuwsbrief van GIDS-online.

Wetenschap en de praktijk van personeelsmanagement lijken vaak mijlenver van elkaar af te staan. Dat dit niet hoeft, blijkt uit het leiderschapsonderzoek dat Saxion in samenwerking met de Universiteit Twente in het midden- en kleinbedrijf (mkb) verricht.

Het onderzoek, waaraan jaarlijks zo'n vijftien vierdejaarsstudenten meewerken, combineert verschillende doelen.

Ten eerste testen we of de tien hierna te bespreken leiderschapsstijlen in kleine en middelgrote bedrijven (tot 250 medewerkers) dezelfde effecten sorteren als in grote organisaties. Want hoewel het gros van alle bedrijven tot het mkb behoort (99 procent in Nederland), is vreemd genoeg nog onbekend of deze leiderschapsstijlen ook daar hetzelfde resultaat hebben.

Ten tweede voorzien we, zoals gezegd, de deelnemende bedrijven van praktische adviezen ter verbetering van de effectiviteit van hun leiderschap.

Leiderschapsstijlen
Om het eerste doel te bereiken onderzoeken wij acht leiderschapsstijlen die ontleend zijn aan de inmiddels wijdverbreide theorie omtrent transformationeel en transactioneel leiderschap (Bass, 1985).

Omdat de theorie van Bass enkele aspecten van leiderschap buiten beschouwing laat die volgens ons heel relevant zijn voor het mkb in Nederland, hebben we daarnaast nog twee leiderschapsstijlen in het onderzoek meegenomen, namelijk participatief en taakgericht leiderschap. Het artikel in de GIDS voor Personeelsmanagement gaat dieper op deze leiderschapstheorie en onderzoeksresultaten in.

Verbetering
Een van de 22 deelnemende bedrijven was Baks Logistiek BV te Borculo. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat er bij Baks Logistiek voldoende ruimte voor verbetering was.

De ene leidinggevende bleek effectiever leiderschapsgedrag te vertonen dan de andere. Het totaalbeeld liet echter zien dat er voor alle leidinggevenden nog een effectiviteittoename mogelijk zou zijn.

Hoe zijn de onderzoeksresultaten in dit bedrijf vertaald naar de personeelspraktijk? Het artikel in de GIDS voor Personeelsmanagement geeft antwoord op dit soort vragen.

Praktijkonderzoek
Een ander aspect van dit onderzoek zal hopelijk gepresenteerd kunnen worden tijdens het congres HRM Praktijkonderzoek, dat 5 november 2010 aan de Avans Hogeschool te Den Bosch zal plaatsvinden.De vraag welke leiderschapsstijl het meest effectief is als mkb-bedrijven een grotere betrokkenheid van hun personeel wensen, zal in deze presentatie centraal staan.

Drs. Jos Mesu is hoofddocent Leiderschap en Strategisch HRM aan de Academie Mens & Arbeid van Saxion en tevens promovendus aan de Universiteit Twente. Nadia Schutman is personeelsadviseur bij Baks Logistiek BV en is onlangs afgestudeerd als bachelor HRM aan Saxion.

Lees het volledige artikel in nummer 10 van de GIDS voor Personeelsmanagement.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten