Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

vrijdag 22 februari 2013

36 procent MKB verwacht personele groei in 2013


Een lichtpuntje in deze tijd van sombere economische data: 36 procent van de ondernemers verwacht dit jaar personele groei. Daarnaast geeft 47 procent van de ondernemers aan te verwachten dat hun personele bestand stabiel blijft. Dit is natuurlijk een meer dan goed reden om de personeelsdossiers op orde te brengen, - en te houden -.

• Vooral adviesbureaus verwachten groei
• Limburg meest positief over groei bedrijf
• ‘Meer groei dan krimp’


De bemoedigende getallen komen uit de MKB Marktmonitor 2012/2013 die Unique dit jaar voor de vierde keer op rij uitvoerde in samenwerking met TNO. In de MKB Marktmonitor kijken 2.330 ondernemers terug op 2012 en vooruit naar de komende jaren, zij zijn persoonlijk geïnterviewd over economische en personele ontwikkelingen.

Lagere groeiverwachting
De feestvreugde moet wel worden getemperd. De groeiverwachtingen over het personele bestand zijn namelijk teruggelopen ten opzichte van afgelopen jaar. Vorig jaar verwachtte 55 procent van de ondernemers personele groei. Deze verwachting is bij 35 procent van de ondernemers uitgekomen. Zij zagen hun personele bestand daadwerkelijk groeien. Ondanks de terugloop in groeiverwachting is het aantal ondernemers dat verwacht te krimpen in personeel nagenoeg gelijk gebleven. Vorig jaar verwachtte 15 procent van de ondernemers te krimpen in hun personeelsbestand, dit jaar is dat 17 procent.

Vooruitblik branche en provincie
Ondernemers in de contactcenterbranche en de adviesbureaus verwachten de meeste personele groei. Respectievelijk 63 procent en 54 procent verwacht komend jaar hun personele bestand uit te breiden.

De contactcenter branche verwacht ook dit jaar de meeste omzetgroei te realiseren. In de overheid verwachten de meeste ondernemers daarentegen te krimpen in hun personele bestand, en in het onderwijs verwachten de meeste ondernemers stabiliteit.

Naast de verschillen per branche zijn er ook verschillen op te merken per provincie. In de provincie Limburg verwachten de meeste ondernemers personele groei, 45 procent heeft deze verwachting. Limburg wordt gevolgd door Overijssel met 43 procent. In de provincies Drenthe en Groningen verwachten de minste ondernemers personele groei met respectievelijk 21 en 29 procent.

Flexibele medewerkers
De MKB Marktmonitor heeft ondernemers ook gevraagd naar de verhouding tussen flexibele en vaste medewerkers. Overall genomen is het afgelopen jaar de flexibele schil bij 30 procent van de ondernemers gegroeid en bij 53 procent van de ondernemers gelijk gebleven. Daarnaast geven de meeste ondernemers aan tevreden te zijn over de omvang van hun flexibele schil. Gemiddeld bestaat het huidige personele bestand van ondernemers voor 19 procent uit flexibele medewerkers.

Dit verschilt slechts 2 procent van de gewenste omvang van de flexibele schil (21 procent). Ondernemers in de bouwsector hebben echter de wens om hun flexibele schil dit jaar te vergroten. Over een jaar willen zij gemiddeld 5 procent meer flexibele medewerkers dan nu. In de contactcenterbranche is het juist andersom; over een jaar willen zij gemiddeld 16procent meer vaste medewerkers in dienst.

‘Meer groei dan krimp’
Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique: “De vooruitblik op basis van deze verwachtingen ziet er positief uit. Ondanks een lichte daling wordt er nog altijd meer groei dan krimp verwacht in het personele bestand. Afschalen in een krimpende markt lijkt logisch, maar is dat niet altijd. De bouwsector bijvoorbeeld zal er dan ook verstandig aan doen om naast de plannen voor de uitbreiding van hun flexibele schil, ook de binding van vast personeel te blijven waarborgen, zodat kennis niet verloren gaat. Voor de contactcenterbranche geldt dat ondernemers moeten waken niet alleen voor vast personeel te kiezen in tijden dat het beter gaat. Flexibel personeel is immers ook zeer belangrijk als instroomkanaal en heb je niet alleen voor de opvang van ‘piek en ziek’.

MKB ondernemers die hun personeelsgesprekken sneller, effectiever en slimmer willen, doen dat bijvoorbeeld met Personeelsgesprek.nl Probeer het HIER gratis uit.

bron: Businesscompleet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten