Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 17 september 2012

Hoe haal je het beste uit de talenten van je medewerkers?Talent moet je managen, zeker als een talentvolle medewerker daar zelf nonchalant mee omgaat. Het hebben van talent is een prachtig gegeven, het verschaft een waardevolle basis, maar talent alleen is niet voldoende. Je moet er iets mee doen.

Talent vraagt begeleiding
Talent is ‘aangeboren’, maar het levert geen resultaat op als je er niets mee doet. Voor mensen met talent is hun talent als vanzelfsprekend. Ze hebben een mentor, coach of een begeleider nodig om hun talent in goede banen te leiden. Soms wordt talent al op jonge leeftijd gezien of ontdekt, maar dat geldt niet voor iedereen met talent. Heb je als manager een medewerker met talent die daar onzorgvuldig mee omgaat, zorg dan voor goede begeleiding.

Talent is hard werken
Met alleen talent kom je er niet. Thomas Edison zei over genialiteit: "Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration." (vert: "Genialiteit bestaat voor 1 procent uit inspiratie en voor 99 procent uit transpiratie"). Bron wikipedia.
Aan talent moet je dus hard werken. Talent + de juiste begeleiding+ hard werken= succes

Analyse talent
Zorg voor een goede analyse van het talent van de medewerker. In dit geval is onder andere sprake van een hoge mate van complexiteitshanteringsvermogen en een bovenmatig (snel) denkvermogen. Is dit alleen van toepassing in het verlengde van zijn werkveld of is het een algemeen gegeven? Je zult samen moeten onderzoeken wat het talent precies inhoudt en wat daarmee gedaan kan worden.

Aandachtspunten voor het managen van talent

Waarde talent voor de functie
Bepaal de waarde van het talent voor de functie en trek dat door naar de toekomst. Wat zijn de mogelijkheden binnen het werk, voor het bedrijf?

Motivatie
Belangrijk is dat de medewerker gemotiveerd is om iets te doen met het talent.

Talent benutten
Hoe zouden jullie het talent kunnen benutten? Wat is de investering?

Drijfveer
Ziet de medewerker het nut in van zijn talent? Vindt hij het werk ‘leuk’? Zorg dat je in een gesprek achter zijn interesse, drijfveren en voorkeuren komt.

Randvoorwaarden
Wat is noodzakelijk om het talent te ontwikkelen en te benutten? Dit is de kern van het managen van talent. Denk hierbij aan het bewust maken van het talent, structuur geven, discipline en doorzettingsvermogen bijbrengen.

Doelstelling
Het belangrijkste is het formuleren van een doelstelling cq richting bepalen.

Motivatie
De werknemer lijkt soms doelloos en de motivatie zal daarom vrij laag zijn. Die symptomen passen bij iemand die verveeld is in het werk, zijn vaardigheden niet optimaal gebruikt en geen uitdagend werk heeft.
Breng zijn motivatie op een hoger niveau. Mensen met talent moeten stapsgewijs uitgedaagd worden. Ze kunnen niet op een te laag of te hoog niveau werken. Daag hem uit in zijn vaardigheden en kennis (talent). Geef hem ruimte om taken zelfstandig in te vullen en hanteer een coachende leiderschapsstijl.

Waardeer daarnaast zijn talent en geef feedback, zodat hij zich blijft verbeteren.

Doel
Kom samen tot een duidelijke doelstelling in het werk en schep perspectief.
Een beetje competitie zou niet gek zijn. Een rolmodel kan helpen om te laten zien waar het heen kan gaan met zijn talent. Zoek taken of projecten die passen bij zijn talenten en voorkeuren. Zorg voor meer werkdruk zodat hij uitgedaagd wordt om zijn taken op tijd af te krijgen.

Met deze informatie kun je een passende strategie bepalen om talent beter te managen. Stapsgewijze begeleiding van het talentontwikkelingstraject is vooral in het begin cruciaal.

bron: managersonline.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten