Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 11 september 2012

Weet u hoe vaak je grijs ziekteverzuim kunt verminderen?

Verzuim
Verzuim of (minder gebruikelijke term) Absenteïsme is een term uit het arbeidsrecht. De werknemer verschijnt niet op zijn arbeidspost of werk en geeft daarvoor als reden 'ziekte' op.
Ook in het parlement en in de politiek is verzuim soms een probleem. Bij onvoldoende aanwezigheid kan er bijvoorbeeld niet geldig gestemd worden. Een andere betekenis is het niet-wonen van groot-grondbezitters op of nabij hun landgoederen of verpachte landerijen.
In welke mate er ook werkelijk sprake is van ziekte is niet altijd duidelijk. De werknemer beslist zich 'ziek' te melden. Zodra deze melding de werkgever bereikt is er een vermoeden van ziekte. Dit vermoeden wordt bevestigd door het medisch attest van een erkend geneesheer of arts, al dan niet opgevolgd door het bezoek van een controle-arts


Soorten
Wanneer de werknemer afwezig is omwille van een vastgestelde en algemeen erkende ziekte is er sprake van zogenaamd wit verzuim. Wanneer de werknemer zich ziek meldt zonder ziek te zijn, is er sprake van zwart verzuim. De tussenterm, grijs verzuim, duidt op de ziektemelding op grond van reële klachten waarbij het echter twijfelachtig blijft of de werknemer echt niet tot werken in staat is. Grijs verzuim duidt vaak op onvoldoende welzijn en preventie binnen de werkomgeving. Indien een werknemer wel aanwezig is, maar feitelijk niet productief is, wordt dit ook wel als Grijs verzuim aangemerkt.

Grijs verzuim kost werkgever ongemerkt veel
Dat ziekteverzuim de werkgever veel geld kost wisten we al. Tenminste, als we spreken over wit verzuim; over het verzuim waarin medewerkers zich daadwerkelijk ziek melden. Al een tijdje schommelt dit ziekteverzuim in Nederland rond de 5%. De grootste kostenpost wordt echter veroorzaakt door het zogenoemde grijs verzuim, dat schommelt afhankelijk van de branche, zo rond de 15%!

Hoe herkennen we grijs verzuim?
Eenvoudig gezegd gaat het om medewerkers die, fysiek of mentaal, niet in staat zijn te functioneren zoals zij dat normaliter wel doen, maar zich niet ziek melden. Zeker in economisch slechte tijden melden medewerkers zich minder snel ziek uit angst daardoor hun werkgelegenheid te verliezen. De overspannen medewerker komt gewoon naar het werk, maar presteert onvoldoende. Ook in de onderlinge relaties ligt het functioneren dan op een lager niveau. Of de medewerker met fysieke klachten die veiligheidshalve toch maar doorwerkt. Daardoor het risico nemend dat de fysieke klachten erger worden en uiteindelijk toch leiden tot uitval; vaak dan ook langdurig.

Aanpak grijs verzuim is niet moeilijk:
Veel werkgevers en leidinggevenden zijn bang op de stoel van de bedrijfsarts of de psycholoog te gaan zitten. Dus mijden zij ieder gesprek dat betrekking heeft op signalen van grijs verzuim. Toch is dit een onterechte angst. Het is veel meer een vorm van alledaagse omgang en aandacht voor elkaar, zonder voorbij te gaan aan de zakelijkheid van de arbeidsrelatie, deze signalen bespreekbaar te maken. Vraag dus regelmatig: "hoe gaat et met je?"

Kortom, iedere werkgever dient veel preventieve aandacht te besteden aan grijs verzuim.

Een (deel van) de oplossing.
Als de werkgever en de directe manager van de medewerker regelmatig en goed gedocumenteerd met de medewerker praat - de personeelsgesprekken - dan wordt al een belangrijke deel van het grijze verzuim voorkomen.

Met HRM-Reviews kan iedere manager zich in zeer korte tijd goed voorbereiden op de personeelsgesprekken. De ervaring leert dat het grijze verzuim alleen al door deze betere communicatie, bijna helemaal verdwijnt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten