Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 17 mei 2011

Top 10 redenen voor ontslag

Dit artikel lazen we van Rikco Pardoen | BusinessCompleet.nl
U heeft met de beste bedoelingen een nieuwe medewerker aangenomen. Maar dan blijkt die medewerker nogal wat problemen te hebben met zijn werkhouding. Zo erg dat u besluit hem te ontslaan. U bent niet de eerste ondernemer die dat overkomt. Wat zijn veel voorkomende redenen van ontslag? De redactie stelde een top 10 samen.


Ontslagen vallen onder meer door:

•Liegen tijdens de sollicitatie

•Porno kijken op het werk
•Diefstal van een zakje nootjes
•Dronken in de auto van de zaak rijden


1) Porno op het werk
Kijken uw personeelsleden wel eens porno op de zaak? Dan maken ze goede kans op ontslag. In 2009 werd een werknemer die er 26 dienstjaren bij zijn baas op had zitten, ontslagen nadat er een pornofilm op zijn computer was aangetroffen. Hij kreeg geen ontslagvergoeding. De medewerker had al eerder een akkefietje met zijn baas gehad over seksgedrag op het werk. In 1998 kreeg hij een berisping voor het bellen met sekslijnen en moest hij vijfduizend gulden aan telefoonkosten terugbetalen aan zijn baas.

2) Diefstal
Stelen leidt bijna altijd tot ontslag op staande voet. Ook als het om een kleinigheidje gaat. In Helmond werd een huishoudelijke hulp ontslagen wegens het stelen van een pen, na een dienstverband van 21 jaar. En in het artikel ‘Ontslag om peanuts’ op BusinessCompleet.nl kunt u lezen hoe een manager van een cateringbedrijf op Schiphol werd ontslagen omdat hij uit een zakje nootjes had gegeten.

3) Liegen tijdens de sollicitatie of op het CV
Sommige sollicitanten nemen het niet zo nauw met de waarheid tijdens het sollicitatiegesprek en op het CV. Sterker nog, er zijn zelfs ‘sollicitatieadviseurs’ die de sollicitant graag helpen met het ‘opleuken’ van het CV. Zo zijn er sollicitanten die nooit behaalde academische titels op hun CV zetten. Of banen en functies die zij nooit hebben vervuld. Zij kunnen er maar beter voor zorgen dat u er nooit achter komt. Gebeurt dat wel, dan verliezen zij uw vertrouwen en liggen ze er uit.

4) Misbruik van de werkcomputer
De computer op het werk is er voor werkdoeleinden. Toch worden er veel personeelsleden ontslagen omdat zij hun werkcomputer voor privédoelen gebruiken. Om hun privéaccount op Facebook bij te werken bijvoorbeeld. Weer andere brokkenpiloten gebruiken doodleuk de computer van de baas om een andere baan te zoeken. En versturen ook hun CV’s en sollicitatiebrieven vanaf die computer. Al helemaal het toppunt is het, als een werknemer op de computer van de baas werkzaamheden voor eigen rekening uitvoert of voor een ander bedrijf. Die werknemer ligt er zeker uit.

5) Liefdesaffaires
Het is belangrijk voor zowel u als uw personeel op zakelijk en privé gescheiden te houden. Ga dus niet in op de avances van die aantrekkelijke medewerk(st)er. Vroeg of laat ontdekt u waarschijnlijk dat de affaire meer kwaad dan goed aanricht, en wat doet u dan met die medewerk(st)er? Ook verhoudingen tussen personeelsleden kunnen de betrokkenen stevig afleiden van datgene wat ze op het werk zouden moeten doen. Tot ergernis van u en de collega’s.

6) Privételefoontjes
Loopt uw telefoonrekening op? En ziet u sommige medewerkers vlug het telefoongesprek beëindigen als u voorbij komt? Het is een grote ergernis van zowel collega’s als van u: een medewerker die een belangrijk deel van zijn werktijd besteedt aan privételefoontjes. Het kost tijd en geld en het stoort.

7) Seksuele intimidatie
Toen premier Balkenende een journaliste toevoegde: “U kijkt zo lief”, leidde dat niet tot zijn ontslag. Dit ondanks haar grote verontwaardiging. Maar seksuele intimidatie – of de beschuldiging daarvan – is een heet hangijzer en regelmatig de reden voor ontslag. Een mannelijke verpleger die een seksuele relatie aanknoopte met een patiënte werd ontslagen wegens onprofessioneel gedrag, nadat zij genoeg van hem had en een klacht bij het ziekenhuis indiende. Maar toen een vrouwelijke manager een relatie aanging met een mannelijke ondergeschikte, waarna zij hem van verkrachting beschuldigde, werd zij zonder ontslagvergoeding ontslagen.

8) Werkweigering
Werkweigering is een gangbare en legitieme reden voor ontslag. Maar niet toen een Joodse medewerker van een elektronicazaak weigerde op sabbat te werken. Hij werd door zijn baas op staande voet ontslagen, maar de kantonrechter in Haarlem vond dit geen dringende reden voor ontslag op staande voet. Het neemt niet weg dat als een opdracht redelijk is, een werknemer deze niet mag weigeren. Op straffe van, inderdaad, ontslag op staande voet.

9) Arbeidsongeschiktheid
Nog altijd worden veel werknemers ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. Daarbij gaat het vooral om langdurig zieken. Werknemers mogen pas na twee ziektejaren worden ontslagen. Tenzij er binnen de onderneming duidelijk geen ander werk voor de betrokken persoon te vinden is, of hij weigert mee te werken aan zijn reïntegratie.

10) Alcohol en drugs
Alcohol en drugs horen niet op het werk thuis. Al veroorzaakt menig werkgever het drankgebruik soms zelf, bijvoorbeeld bij een borrel van de zaak. Maar dan nog kan de werknemer beter niet dronken worden waar de baas bij is. Al was het maar omdat alcohol de tongen losmaakt, en werknemers dan dingen gaan zeggen die ze nuchter niet zouden zeggen. Eenmaal onder invloed van drank of drugs kan een werknemer zijn taken niet meer naar behoren vervullen. In ontslagzaken kan de rechter doorgaans weinig begrip opbrengen voor dronkenschap en druggebruik bij werknemers. Eerder dit jaar werd een man uit Schagen twee keer op een dag in zijn auto van de zaak aangehouden met teveel drank op. De man raakte niet alleen zijn rijbewijs kwijt, maar werd ook door zijn baas op staande voet ontslagen.


Welke redenen zijn bij jullie al eens voorgekomen?
Een ding is zeker, in alle gevallen is een compleet en up-to-date personeelsdossier een absolute eis om actie te kunnen ondernemen.
Als je Reviews in the Cloud gebruikt, heb je dat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten