Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

woensdag 23 december 2009

'Sorry manager, wij beoordelen tegenwoordig digitaal'

Ik las een interessante visie op het organiseren van de beoordelingscyclus in Computable.Het einde van het jaar is een drukke periode voor menig manager en HRM-afdeling. Het kerstpakket is verstrekt, de (concept) jaarplannen zijn gemaakt, beoordelingsgesprekken gevoerd en eventuele bonussen of nieuwe loonafspraken worden ingediend.

Anno 2009 is digitalisering van personeelsaangelegenheden eerder regel dan uitzondering. Zo ook voor het beoordelingsgesprek en de eventuele daaruit voorkomende bonus of salarisverhoging. Kregen we vroeger als manager nog onderstaande memo of e-mail:

'Beste manager,

Het einde van het jaar is in zicht. Dit betekent dat je kunt starten met het voeren van beoordelingsgesprekken. Vergeet je niet het daarvoor bestemde beoordelingsformulier te gebruiken? Dit jaar controleert HRM steekproefsgewijs of deze volledig en correct is ingevuld. Let op dat je het formulier getekend door jou en jouw medewerker via de interne post doorstuurt. Formulieren die wij na 20 december ontvangen kunnen we helaas niet meenemen voor de eindverloning.'Het hele artikel vind je hier:

Het zal jullie niet verbazen, dat wij ook vinden dat het voor de manager echt eenvoudig en gemakkelijk moet zijn om de (digitale) formulieren te gebruiken.
En alle zaken waar HRM zo in geinteresseerd is, zijn mogelijk achter hun eigen login.
We denken dat dat bij Reviews goed is gelukt, maar horen graag wat jullie verbetersuggesties zijn.

Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Hebben jullie het net zo ingericht?
Wat zijn de voor- en nadelen?

We lezen jullie reacties graag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten