Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 14 januari 2013

Hoe zit dat met de verplichte vrije dagen?

Aan het begin van het nieuwe jaar checken veel werknemers op welke feestdagen de baas ze vrij geeft. Dit is ook hét moment om verplichte vrije dagen op te leggen. Maar hoe werkt dat?


De vrijdag na Hemelvaart zijn veel bedrijven dicht. En ook wanneer een andere feestdag ongunstig valt, zoals Kerst dit jaar. Veel ondernemers zullen hun toko dan ook op vrijdag willen sluiten. Mag dat zomaar? En Koninginnedag en 5 mei, moet je dan wel of niet verplicht vrijgeven? Hier vind je de belangrijkste punten op een rij.

Geen verplicht vrij met feestdag
Laten we eerst een groot misverstand uit de weg helpen: de overheid verplicht je niet om al je werknemers vrijaf te geven voor een erkende of nationale feestdag. Sterker nog, je hoeft in principe geeneens een toeslag toe te kennen als ze op een feestdag komen werken. Dat betekent echter niet dat je het personeel nu kunt verplichten tegenover normaal tarief op Tweede Paasdag te komen werken. Want in de meeste cao's of arbeidsovereenkomsten zijn hierover wel afspraken gemaakt. Check dat dus voordat je de vrije dagen voor dit jaar bepaalt.

Vakantiedagen of salaris inleveren
Stel je geeft alle werknemers vrijaf voor de gangbare feestdagen. Wat doet dat dan voor hun vakantiedagen? Helemaal niets. Tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsvoorwaarden. Wanneer een erkende feestdag op een werkdag valt, ben je tevens verplicht het loon gewoon door te betalen. Andersom ben je weer niet verplicht een toeslag of tijdscompensatie te geven voor een werknemer die wel moet werken als daarover niets in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Meest voorkomende feestdagen in 2013:
Nieuwjaarsdag dinsdag 1 januari
Goede vrijdag vrijdag 29 maart (na 18 uur)
Eerste Paasdag zondag 31 maart
Tweede Paasdag maandag 1 april
Koninginnedag dinsdag 30 april
Hemelvaart donderdag 9 mei
Eerste Pinksterdag zondag 19 mei
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei
Eerste Kerstdag woensdag 25 december
Tweede Kerstdag donderdag 26 december
Gangbare verplichte vrije dagen in 2013:
Vrijdag 10 mei dag na Hemelvaart
Vrijdag 27 december dag na Kerst

Verplichte vrije dagen aanwijzen
Zijn er bepaalde dagen waarop je het bedrijf wilt sluiten? Dan mag je - mits afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst - het personeel verplichten op die dag vakantie te nemen. Als je wilt, mag je deze vrije dag bovendien aftrekken van de vakantiedagen die de werknemer nog tegoed heeft. Let wel, vaak is er een maximum afgesproken van het aantal verplichte vrije dagen die je mag aanwijzen. Bovendien ben je wel verplicht het loon op deze dagen door te betalen.

Interessant voor ondernemers die alle zeilen bij moeten zetten is dat je een verplichte vrije dag niet per sé hoeft toe te kennen. Stel je hebt het personeel jarenlang de dag na Hemelvaart vrijgegeven, zonder dat af te trekken van het aantal vakantiedagen (een pretverlofdag). Dan heb je de werknemers dus jarenlang een extra vrije dag gegeven. Deze extra vakantiedag wordt echter niet snel als verworven recht gezien, waardoor je dus dit jaar het personeel kunt opdragen gewoon te komen werken op die betreffende vrijdag.

Bron: Sprout
Meer informatie en tips over vakantiedagen en andere verlofregelingen vind je op Ondernemer in Business, de zustersite van Sprout met praktische tips en complete stappenplannen voor ondernemers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten