Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 7 mei 2012

Multitasker haalt alles door elkaar

Als druk bezette ondernemer doet u wellicht geregeld meerdere dingen tegelijk. En multitaskend personeel wordt vaak als productief personeel gezien. Niets is echter minder waar, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het is veel beter om één ding tegelijk te doen. Multitaskers zijn niet productief, maar halen alles door elkaar.

• Meer dingen tegelijk doen zorgt voor slechte prestaties
• Leervermogen multitaskers geschaad
• Misleid door tevreden gevoel
• Vrouwen niet beter dan mannen

Kunt u tegelijk een telefoontje plegen, uw e-mail lezen en de vraag beantwoorden van iemand die aan uw bureau staat? Nee, luidt het antwoord. En u kunt het ook beter niet proberen. Mensen die veel multitasken kunnen zich slechter concentreren, ze vergeten meer en ze zijn slechter in staat van taak te wisselen dan mensen die één ding tegelijk doen.

Kampioenen van de irrelevantie
Dat blijkt uit een studie van Stanford University. De universiteit nam drie tests af bij 100 studenten. Multitaskers blijken een hoge mentale prijs te betalen. Ze zijn de kampioenen van de irrelevantie, worden door alles afgeleid en halen voortdurend zaken door elkaar.

Slechte prestaties
De wetenschappers gingen op zoek naar een specifiek talent waarover multitaskers zouden beschikken. Dat talent bleek er niet te zijn of in elk geval hebben de wetenschappers het niet kunnen vinden. Integendeel: multitaskers presteerden op alle tests benedengemiddeld.


Opvallend genoeg bleek zelfs dat regelmatige multitaskers slechter zijn in het multitasken dan mensen die gewoonlijk niet multitasken.

Multitasken schaadt cognitieve controle
Ook bleek dat multitaskers niet goed in staat zijn een hiërarchie aan te brengen in de informatie die tot ze komt. Ze zijn hierdoor minder in staat nuttige informatie van onzin te scheiden. De wetenschappers concluderen dat multitasken de cognitieve controle schaadt, oftewel het vermogen om te controleren wat u leert.

Onderzoek naar populariteit
Dat multitasken de productiviteit schaadt wordt ruimschoots door ander wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Desondanks blijft multitasken populair en wordt soms de – onjuiste – indruk gewekt dat multitasken in het huidige zakenklimaat onontkoombaar is. Hoe kan multitasken populair zijn als overvloedig is bewezen dat het slecht is? De Ohio State University deed onderzoek naar die vraag.

Misleid door tevreden gevoel
De onderzoekers concluderen dat de mythe dat multitaskers productiever zijn nog steeds bestaat. Het zijn de multitaskers zelf die dat geloven. “Ze worden misleid door de positieve gevoelens die ze krijgen van multitasken”, zegt onderzoeker Zheng Wang. Uit de studie blijkt dat studenten die tijdens het lezen van een boek ook tv kijken, emotioneel tevredener zijn dan studenten die alleen studeren. Tegelijkertijd halen veel multitaskers hun doelen niet. “Multitaskers zijn niet productiever”, zegt Wang, “ze voelen zich gewoon tevredener na hun werk”.

Vrouwen niet beter dan mannen
Hoewel mannen en vrouwen even intelligent zijn, hebben ze niet dezelfde hersenen. Mannelijke hersenen zijn groter, vrouwelijke compacter, waardoor de verschillende hersenfuncties in vrouwelijke hersenen dichter bij elkaar liggen. Op basis hiervan wordt vaak aangenomen dat vrouwen beter kunnen multitasken. Maar dat blijkt niet het geval. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het werk door multitasking bij iedereen daalt.

Wij hebben hele goede resultaten behaald met behulp van een slimme software tool.
Die houdt voor je in de gaten welke taken je nog moet doen, welke je eerst zou moeten afronden omdat er bijvoorbeeld collega's op wachten, of waarvan de deadline nadert.

Wil je hierover meer weten: Bel ons dan of maak een afspraak voor een demo.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten