Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

vrijdag 9 september 2011

Werkgever onderschat dagje ziek van werknemer Kort verzuim goed voor 15% van verzuimkosten

Op MKB Servicedesk las ik dit artikel:
Kortdurend verzuim wordt vaak niet serieus genomen door ondernemers. En dat terwijl het goed is voor 72% van de ziekmeldingen en 15% van de totale verzuimkosten. Bovendien schuilt het gevaar in de herhaling. In de helft van de gevallen leidt kortdurend verzuim binnen vier jaar tot langer durend verzuim. 15% extra dienstverlening op aanpak kort verzuim365/Arboned
Kort verzuim is goed voor 72% van de ziekmeldingen. Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15% van de totale... méér... Prijs26,- Vanaf prijs per medewerker p/j ex. 19% btw door: Liesbeth Meenink - 8 sep 2011
Dit blijkt uit onderzoek van Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ArboNed. Hij heeft een analyse uitgevoerd onder ruim 1 miljoen werknemers. Zijn conclusie: In bijna driekwart van de ziekmeldingen gaat het om kort verzuim, zoals griepjes en ander klein leed. Herhaling is het grootste probleem van kortdurend verzuim. Als werknemers vaak ziek zijn verstoort het de planning en ontregelt het de personele bezetting. Bovendien is het is vaak ziek zijn slecht voor de sfeer en 'besmettelijk'.


Aandacht

Als je werknemers hebt die regelmatig kort uit de roulatie zijn, doe je er goed aan om het met ze te bespreken. Een terugkerend patroon stopt namelijk niet als je er geen aandacht aan besteedt. Door het te bespreken, vergroot je de bevlogenheid van werknemers. En dat is cruciaal om kort frequent verzuim te verlagen en te voorkomen. Bij een gesprek is het belangrijk dat eerst wordt gekeken of het verzuim werkgerelateerd is of een medische achtergrond heeft. Bij kort frequent verzuim kost het werk vaak meer energie dan dat het ze oplevert. Oorzaken zijn bijvoorbeeld een te hoge werkdruk of slecht georganiseerd werk.Verzuimgesprek voeren, hoe doe je dat?

In de praktijk mondt een verzuimgesprek vaak uit in een discussie of het verzuim wel of niet terecht was. Bespreek liever wat er in het werk verbeterd kan worden. Kan het werk misschien meer aangepast worden op de interesses van de werknemer? Rob Hoedeman: "We weten dat het versterken van energiebronnen de frequentie van verzuim kan verminderen en ook nog de productiviteit verhoogt. Alleen maar aanspreken heeft als ‘bijwerking’ dat werknemers weinig betrokken doorgaan, hun productiviteit laag blijft en in een aantal gevallen ziek doorwerken."

Negen tips om kort frequent verzuim aan te pakken
1.Bespreek het verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij;2.Bespreek dat aanwezigheid en meedoen essentieel is voor het bedrijf;
3.Ga niet in discussie over diagnoses en klachten, toon begrip voor ernstige klachten en problemen en breng dan het gesprek op oplossingen en maak afspraken voor het vervolg;
4.Biedt ruimte voor aangepast doorwerken bij klachten en zoek oplossingen buiten de ziektewet bij privé problemen;
5.Bij frequent verzuim is evaluatie nodig na een afgesproken periode, valkuil is om dit na elke ziekmelding te doen; dit leidt vaak tot een weinig zinvolle discussie over details van de laatste ziekmelding;
6.Verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van frequent verzuim, check of deze oorzaken spelen en pak ze aan;
7.Bespreek frequent verzuim ook op werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek je waardering uit als het frequent verzuim daalt;
8.Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en je daar geen zicht op hebt;
9.Stuur op bevlogenheid door te focussen op individuele energiebronnen.

en onze eigen 10e tip:
Voorkom (een deel van ) het kort verzuim door je met behulp van Reviews in the Cloud snel, slim en goed voor te bereiden op elk gesprek met je collega's.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten