Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

vrijdag 17 december 2010

Het best practice competentiemanagement rapport is af. Wie wil het graag ontvangen?


Via de LinkedHR.nl groep ontdekte ik dat Maartje Mikx van Comaea een rapport publiceert.
Er staan behoorlijk wat opmerkelijke zaken in en het is verlevendigd met best practices van diverse aard.


Opvallende observaties
Competentiemanagement:
• Kennis en kunde van de consultants is het belangrijkste kapitaal van
adviesorganisaties. (pagina 11)
• De helft van de respondenten gebruikt nu een vorm van
competentiemanagement en is hier nu tevreden over, 3 van de organisatie willen
er het komend jaar mee starten. (pagina 9)
• Organisaties hebben geen goede ervaringen met het gebruik van een skillsmatrix,
de matrix is te snel verouderd. (pagina 13)
• Verantwoordelijkheid voor competentiemanagement ligt voor een groot gedeelte
bij de medewerker zelf. (pagina 20, 21)
HR:
• 9 van de 10 organisaties heeft geen P&O‐functionaris in dienst, HR is belegd bij
de lijnmanagers. (pagina 15)
• Lijnmanagers besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het begeleiden van
hun medewerkers en het aannemen van nieuwe medewerkers. Hiervoor zijn ze
niet primair opgeleid of getraind. (pagina 15)
• Belonen en benoemen van gewenst gedrag gebeurt op diverse manieren. (pagina
20)
• Werven van goede nieuwe medewerkers is en blijft een belangrijke uitdaging.
Door de crisis zijn professionals honkvast geworden. (pagina 26)
Algemeen:
• Duidelijke verschuiving van een focus op detachering naar een focus op
projecten. (pagina 7)
• Ondanks de crisis gaat het redelijk tot goed met de respondenten. (pagina 8)
• Bijna alle organisaties richten zich op customer intimacy. (pagina 7)

Ik neem aan dat Maartje je graag ook een kopie toestuurt.
haar emailadres is: maartje.mikx@comaea.nl

Uiteraard kun je ook ons Reviews instrument goed benutten ;))

Geen opmerkingen:

Een reactie posten