Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 14 december 2010

Eenderde werknemers hekelt beoordelingsgesprek (bron ISBW)


29 procent van de werknemers is ontevreden over het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dit blijkt uit onderzoek van ISBW, specialist in praktijkgerichte opleidingen en trainingen, onder werknemers en leidinggevenden.
Meerderheid leidinggevenden vindt beoordelingsgesprek nuttig en leerzaam voor werknemer Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 94 procent van de leidinggevenden denkt dat de werknemers de beoordelingsgesprekken ervaren als nuttig en leerzaam. 25 procent van de werknemers geeft daarnaast aan dat tijdens een beoordelingsgesprek geen concrete actieplannen worden ontwikkeld. Ook eenderde van de leidinggevenden geeft aan het moeilijk te vinden om informatie uit het beoordelingsgesprek om te zetten naar concrete acties.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat 95 procent van de leidinggevenden voldoende inzicht heeft in de competenties en doelstellingen van de werknemers terwijl 23 procent hier anders over denkt en aangeeft dat de leidinggevende geen inzicht heeft in zijn of haar competenties en doelstellingen.

“Het is opvallend om te zien dat leidinggevenden en werknemers een ander beeld hebben van het beoordelingsgesprek”, zegt Else Slegers, Algemeen Directeur van ISBW. “We zien in de praktijk dat werkgevers en -nemers vaak niet met hetzelfde verwachtingspatroon het beoordelingsgesprek in stappen. Dit leidt uiteindelijk tot ontevredenheid bij één van de partijen. Voor leidinggevenden zijn er diverse trainingen ontwikkeld waarin aandacht wordt besteedt aan dit probleem. Bijvoorbeeld de invoering van een systeem voor personeelsbeoordelings- en functioneringsgesprekken biedt hierin uitkomst. Beide partijen weten hierdoor wat er van het gesprek wordt verwacht en door een duidelijke structuur wordt het eenvoudiger de input uit de gesprekken om te zetten in concrete acties. En daar hebben zowel de werknemers als de leidinggevenden profijt van.”

Dit onderzoek is uitgezet onder zowel leidinggevenden en P&O medewerkers, als onder werknemers.

Onze mening:
Wij denken dat het enorm belangrijk is voor managers om goed voorbereid aan zo'n gesprek te beginnen. Daarbij helpen trainingen in het doorgronden van de methodiek en gesprekstrainingen.

Maar het is voor de managers ook van belang dat zij zich in heel korte tijd goed kunnen inleven in de medewerker. De papieren "bolletjes-formulieren" zijn daar op zich een prima instrumnet voor. We leven echter wel in de 21e eeuw en dus kan het makkelijker, leuker en effecttiever. Bijvoorbeeld door Reviews-in-the-Cloud te gebruiken. Dat geeft de manager ook nog eens ondersteuning bij het invullen, legt de focus op verbetermogelijkheden en geeft tips voor verbetering zodat de (pop)afspraken goed gevolgd kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten