Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

maandag 26 juli 2010

Belangrijkste reden voor ontslag is niet functionerenOok conflicten en te weinig werk zijn reden voor ontslag
26 juli 2010 - MKB ondernemers verwachten dit jaar minder mensen te moeten ontslaan dan in 2009. De belangrijkste reden om te ontslaan is het niet functioneren van een medewerker. Dit blijkt uit onderzoek van De Raadgevers Bedrijfsjuristen, uitgevoerd door TNS NIPO onder 525 ondernemers uit het MKB.

Maar liefst 72 procent van de ondernemers geeft aan ooit wel iemand te hebben ontslagen. In de helft van de gevallen is de reden voor het ontslag het niet goed functioneren van een werknemer. Daarnaast spelen zaken als conflicten, een werktekort of een reorganisatie. In de industrie en bouwnijverheid worden vaker dan in andere branches mensen ontslagen vanwege een tekort aan werk (37procent).

Deugdelijk dossier
"Veruit de meeste vragen die wij krijgen van klanten gaan over ontslagzaken. Vaak willen ondernemers voordat zij iemand ontslaan toch even weten of ze dit op de juiste gronden doen. Wanneer het gaat om een niet-functionerende werknemer is het belangrijk dat er een deugdelijk dossier is opgebouwd en dat ontbreekt nogal eens," aldus arbeidsjuristen. Het opbouwen van een goed dossier gaat het best als je daarvoor een digitaal hulpmiddel zoasl Reviews gebruikt. Dan ligt immers onmiddellijk vast welke afspraken er waren en welke niet zijn nagekomen, wat de mening is van de manager en welke verbeterpunten zijn doorgesproken.

Overigens geven kleine bedrijven vaker aan nog nooit iemand ontslagen te hebben (54 procent), net als vrouwen: 48 procent heeft nog nooit iemand ontslagen versus 24 procent bij de mannen. Het zou dus kunnen zijn dat kleinere bedrijven meer hart voor hun werknemers hebben.

Ontslaan moet makkelijker worden
Uit het onderzoek blijkt verder dat het overgrote deel van de ondernemers in het MKB vindt dat het makkelijker moet worden om mensen te ontslaan (72 procent). Opvallend is dat vrouwen het minder eens zijn met deze stelling, namelijk slechts 61 procent. "Het nadeel van een soepeler ontslagrecht is dat een werknemer minder zeker is van zijn huidige baan. Maar een werkgever zal eerder geneigd zijn iemand aan te nemen wanneer hij weet dat hij deze persoon ook weer makkelijker kan ontslaan. Daarom is het aannemelijk dat de versoepeling van het ontslagrecht zal leiden tot meer banen. Dit blijkt ook uit de ervaringen hiermee in het buitenland," zegt Brand.

Minder ontslagen verwacht in 2010
Door de economische crisis is het aantal ontslagen de afgelopen jaren toegenomen. 32 procent van de MKB-ondernemers geeft aan in 2009 een of meerdere mensen te hebben ontslagen. Dit jaar lijkt het gelukkig niet nodig op zo'n grote schaal te ontslaan; zeventien procent heeft iemand ontslagen of verwacht dat nog dit jaar te moeten doen. Brand bevestigt dit: "Wij verwachten dat aan het einde van dit jaar minder ontslagen zullen zijn gevallen door de crisis, die maatregelen zijn al eerder genomen. Natuurlijk blijven er gevallen van niet-functioneren, die zullen er altijd zijn."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten